1 .
Provoking Urban Episodes on the Coast_Thessaloniki

City: Thessaloniki
Architects: Mario Botta, Morpho Papannikolaou – Irena Sakellaridou

L+DG were also responsible for the lighting for the whole coastal pavilion and the bridge.